Henüz hesabın yok mu?

Henüz bir hesabın yok ise, "Kayıt Ol" butonuna tıklayarak hızlıca hesap oluşturabilir, ilgilendiğin ilanlara başvurabilirsin.

 • Birlikte üretmenin gücüne inanırız...
 • Çalışanlarımız en büyük itici gücümüzdür. Çalışanlarımızın eğitimini ve kişisel gelişimini şirket kültürümüzün bir parçası olarak görür ve bu çerçevede potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri katılımcı bir şirket kültürünü ve ortamını yaratmaya çalışırız.
 • Güvenilir, şeffaf ve açığız...
 • Kurulduğumuz günden itibaren, tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen bir kurumsal yönetim anlayışı ile hareket ederiz.
 • Girişimci, yenilikçi ve öncüyüz...
 • Yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veririz. İnovasyon (yenilik), teknoloji, tasarım ve Ar-Ge’ye yatırım yapar, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmak için çalışırız.
 • Dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibiyiz...
 • İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun bir şekilde yaparız. Dürüstlükten ayrılmadan çalışırız.
 • Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetiriz...
 • Daha yaşanabilir bir dünya için tüm faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik stratejimize uygunluğunu gözetiriz.            
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelinde toplumsal eşitlik anlayışımız var.
 • Ünsped olarak Kariyer ve Fırsat Eşitliğini benimsiyor, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin bilgi, deneyim, beceri, yetkinlik ve performans odaklı bir anlayışın zenginliği ile herkes için adil bir çalışma ortamı sunuyoruz.
 • İşe alım süreçlerinin cinsiyet eşitliği bakış açısına uygun ve şeffaf mekanizmalar ile yürütülmesini, gerektiğinde istihdam uygulama ve prosedürlerinin gözden geçirilmesini sağlarız. Çeşitli eğitim programları ve sosyal sorumluluk projelerimizde fırsat eşitliğini ön planda tutarak personel motivasyonunu en yüksek seviyede olmasını amaçlıyor ve tüm projelerimizde aktif rol alınmasını destekliyoruz. Ön yargılardan arınmış, gücünü sevgi, saygı ve eşitlikten alan kurum kültüründe çalışanlarımızın her alanda gelişimini destekliyoruz. Tüm İnsan Kaynakları Politika ve süreçlerimiz de çeşitlilik ve inovasyon prensibine dayanarak cinsiyet ayrımı yapmaksınız kariyer fırsatları sunuyor ve bu şekilde daha güçlü ve sürdürülebilir bir organizasyon olmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UNWEPs) imzacısı olarak, kapsayıcı büyüme ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini; karar alma süreçlerinde tam ve etkin bir biçimde yer almasını destekliyoruz.
 • Yönetim anlayışımız ''insana saygı'' temeline dayanır. Çalışanlarımızın; söz ve davranışlarında yasalara, etik değerler, toplumsal normlara ve insana saygılı hareket etmelerini ''Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri El Kitabı'' ile korur, Etik Hat sistemi ile kuurmsal ilkelere aykırı olan her türlü davranışı gizli ve güvenli bir şekilde bildirmelerine imkan sağlarız. Tüm ilişkilerimizde dürüst, şeffaf ve tutarlı davranır, bu sayade sürdürülebilir uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.